Welkom op mijn site.

Welkom op de site van mijn praktijk voor Mesologie, NAET therapie en massage.

De praktijk is te vinden aan de Prins Bernhardweg 28, 7251 EH Vorden.
telefoonnummer 0575 555394 /06 22631821

Beste cliënten,
We leven helaas nog steeds in een Corona crisis. In mijn praktijk werk ik dan ook volgens de richtlijnen van de RIVM.
Ik plan de afspraken zo dat u niemand anders zal tegenkomen in mijn praktijk. Kom daarom niet te vroeg, maar wel op tijd, zodat we voldoende tijd hebben voor een volledig consult.
Liever geen gebruik maken van het toilet.
Kom zoveel mogelijk alleen. Eén van beide ouders kan uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen;
Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand.
Bel mij als u zich griepachtig voelt, verhoging heeft of verkouden bent om uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Vanzelfsprekend zal ik alle afspraken afzeggen als ikzelf of één van mijn huisgenoten symptomen heeft van Corona.
Betalen met pin (zoveel mogelijk contactloos) of bankoverschrijving.

Sinds januari 2020 kunt u de consultkosten niet meer declareren bij uw zorgverzekeraar.

Ik ben lid van de NVVM (= Nederlandse Vereniging voor Mesologen) nr 033.

Kamer van Koophandel nummer is: 09204456

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uituw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. 
Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.