Welkom op mijn site.

Welkom op de site van mijn praktijk voor Mesologie, NAET therapie en massage.

De praktijk is te vinden aan de Prins Bernhardweg 28 in Vorden.
Postcode 7251 EH en telefoonnummer 0575 555394 / 06 22631821

U kunt een afspraak maken voor een behandeling in Vorden op maandag, woensdag en incidenteel op dinsdag of donderdag.

Ik ben lid van de NVVM (= Nederlandse Vereniging voor Mesologen) nr 033 en aangesloten bij de RBCZ (= koepelorganisatie) nr 406023R. Mijn AGB-code is 90(0)08023 en ZVL code 90(0)029102.

Voor informatie over verzekeringen en de klachtencommissie kunt u gaan naar www.mesologie.nl of in de wachtruimte in mijn praktijk in Vorden.

Kamer van Koophandel nummer is: 09204456

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.